Kurser

From wikITpedia
Revision as of 14:32, 27 November 2016 by Eriknor (talk | contribs) (Created page with "<!-- Finns troligtvis bättre formatering, det hade varit nice med länkar till kurshemsidorna också, alternativt länkar till sidan här på wikin --> == Olbigatoriska kurse...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Olbigatoriska kurser på IT-programmet

LP1

TDA548 Grundläggande Programvaruutveckling
EDA433 Grundläggande Datorteknik

LP2

TDA551 Objektorienterad Programmering och Design
TMV200 Diskret matematik

LP3

LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation
TMV206 Linjär algebra
DAT216 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

LP4

TDA367 Projektkurs
LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation


Årskurs 2

LP1

MVE045 Matematisk analys IT
DAT255 Software Engineering Project

LP2

MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik
DAT017 Programmering av inbyggda system

LP3

TDA416 Datastrukturer och algoritmer

LP4

DAT026 Matematisk Modellering

Årskurs 3

LP1

ITS023 Teknik för ett hållbart globalt samhälle

LP2

TDA593 Modelldriven mjukvaruutveckling

LP3

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik
CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi
TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

LP4

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik
CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi
TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Valfri

LP1

FFR105 Stochastic optimization algorithms
EDA387 Computer networks
EDA122 Fault-tolerant computer systems
DAT076 Web-applikationer

LP2

TDA452 Funktionell Programmering

LP3

EDA344 Datakommunikation
TDA383 Parallellprogrammering
TDA357 Databases

LP4

TMV027 Ändliga Automater och Formella Språk