Kurser

From wikITpedia
Jump to: navigation, search

Kursinformation

Observera att denna informationen är inofficiell och endast till för bekvämlighet. För vidare information om kurserna på IT, se programplanen [1]!


Årskurs 1

LP1

TDA548 Grundläggande Programvaruutveckling

EDA433 Grundläggande Datorteknik

LP2

TDA551 Objektorienterad Programmering och Design

TMV200 Diskret matematik

LP3

LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation

TMV206 Linjär algebra

DAT216 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

LP4

TDA367 Projektkurs

LSP310 Ingenjörskompetens och kommunikation

Sommar

TMA235 Matematisk introduktionskurs

Introprogrammering

Årskurs 2

LP1

MVE045 Matematisk analys IT

DAT255 Software Engineering Project

LP2

MVE051 Matematisk statistik och diskret matematik

DAT017 Programmering av inbyggda system

LP3

TDA416 Datastrukturer och algoritmer

LP4

DAT026 Matematisk Modellering

Årskurs 3

LP1

ITS023 Teknik för ett hållbart globalt samhälle

LP2

TDA593 Modelldriven mjukvaruutveckling

LP3

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik

CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi

TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

LP4

DATX02 Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik

CIUX03 Kandidatarbete vid Tillämpad informationsteknologi

TDA517 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Några av våra valbara kurser

Notera att det går att läsa vilka kurser som helst på Chalmers, med godkännande från IT:s studiesekreterare. Ibland krävs godkännande från studeisekreterare på programmet som ger kursen. Kom ihåg att det är upp till dig att se till att du uppfyller kraven för examen.

LP1

FFR105 Stochastic optimization algorithms

EDA387 Computer networks

EDA122 Fault-tolerant computer systems

DAT076 Web-applikationer

LP2

TDA452 Funktionell Programmering

TDA567 Testing, Debugging and Verification

LP3

EDA344 Datakommunikation

TDA383 Parallellprogrammering

TDA357 Databases

LP4

TMV027 Ändliga Automater och Formella Språk